Izolační pouzdra IZOLTHERM AL

Potrubní izolační pouzdra IZOLTHERM AL s polepem jsou tepelněizolační výrobky vyřezávané z bloků vyrobených z minerální plsti Isover Orstech 65 (výroba rozvlákňováním taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad). Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek IZOLTHERM AL je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. AL – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skelnou výztužnou mřížkou 5/5 mm.


Technický list, osvědčení, prohlášení o vlastnostech, certifikát shody:


Použití

Izolační pouzdra z minerálních vláken IZOLTHERM AL jsou určena pro izolaci potrubí (rozvodů tepla) a akustickou izolaci potrubí. Při venkovním použití je vhodné pouzdra chránit např. oplechováním. Nejvyšší provozní teplota je 620°C. Tloušťka izolačního pouzdra musí být volena tak, aby teplota na straně Al fólie nepřesáhla 100°C. V části izolace, která je vystavena teplotám vyšším než 150°C dochází standardně k uvolňování pojiva. V oblastech s nižší teplotou k tomuto jevu nedochází. Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost).

Balení, transport a skladování

Pouzdra jsou balena do kartonových krabic, nebo volně ložená (u větších průměrů). Pouzdra musí být přepravována v krytých dopravních prostředních za podmínek vylučujících jejich navlhnutí, nebo jiné znehodnocení. Skladují se také v krytých prostorách.

Výhody

Výborné tepelně izolační vlastnosti • požární ochrana – nehořlavý materiál • vysoká teplotní odolnost • výborná pohltivost zvuku • ekologická a hygienická nezávadnost • dlouhá životnost • snadná manipulace – lze řezat i ostrým nožem • optický vzhled, textura povrchu a barva • stříbřitý vzhled • rychlá dodávka