thermica 

Izoltherm Granulát


Granulát vyrobený z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

Výrobek je balen do PE pytlů a uzavřen plastovou zdrhovací páskou. 

Granulát se používá jako polotovar pro následnou aplikaci foukané izolace. Výsledný produkt po aplikaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.Výhody

- Dobré tepelně izolační vlastnosti 

- Požární ochrana – nehořlavý materiál 

- Nízké zatížení konstrukce vlastní tíhou izolačního materiálu 

- Dobrá pohltivost zvuku 

- Ekologická a hygienická nezávadnost 

- Vodoodpudivost 

- Dlouhá životnost 

- Jednoduchá aplikace pro těžko dostupné konstrukce