Izoltherm

Minerální vata isover
Granulát vyrobený z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

Výrobek je balen do PE pytlů a uzavřen plastovou zdrhovací páskou. Musí být dopravován v krytých dopravních prostředcích za podmínek
vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladuje se v krytých skladových prostorách chráněn proti povětrnostním vlivům nastojato nebo naležato.

Granulát se používá jako polotovar pro následnou aplikaci foukané izolace. Výsledný produkt po aplikaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.