Rodinné domy


Zateplení Rodinných domů foukanou izolací

U novostaveb typu bungalov se sádrokartonovým roštem je foukaná izolace nejlepší možné řešení. Ani nejzkušenější izolatér nedokáže vyřezat a zaplnit prostor izolací mezi háky, které drží sádrokartón a trámy. Foukaná izolace se dostane do každé skulinky a v tom je kouzlo foukané izolace. Dobře zaizolovaný dům musí být na 100% zaizolován, nestačí na strop vatu naházet nebo někde dát 10 cm a někde 50 cm. V místech kde není minerální vata nebo izolace je slabá většinou dochází ke komínovému efektu a teplo uteče rychle pryč. Takže investice do zateplení se Vám vrátí mnohem později než předpokládáte. Nehledě na zvýšený výskyt tepelných mostů, které se většinou vyskytnou u špatně provedené izolace, plísní a fleky na stropě. A na další investici je zaděláno.

Domy s dutinou ve stropě. Foukaná izolace se aplikuje do dutiny stropu hadicí. Na stropě bývají prkna, na kterých je škvárobeton nebo jen pár centimetrů mazaniny případně udusaná hlína. Pro foukanou izolaci postačí v průměrném domě materiál z prken odstranit 1 až 2 prkna opatrně odstranit a aplikovat foukanou izolaci. Po vyfoukání se prkna uloží zpět na svoje místo. Vše je bez zásahu do obytných prostor. Takže majitel ani neví, že foukaná izolace proběhla.

Pasivní domy:

Pro pasivní domy je vrstva foukané izolace okolo 50 cm. Tato vrstva izolace je tak dokonalá, že stačí, aby pasivní dům splňoval České normy. Foukaná izolace vytvoří jednolitou dokonalou plochu bez mezer. Při pokládání izolačních pásů vznikají mezery kterými může teplý a ohřátý vzduch proudit pryč z objektu a dochází tak k tepelným ztrátám. Foukaná izolace toto vylučuje a dokonaleji prostor zaizolovat nejde.